ABmerit: základné informácie

 • Dátum vzniku: 1.6.1997 
 • Technická podpora, SW a analýzy pre jadrové elektrárne a krízové štáby
 • Autor počítačového kódu ESTE
 • Analýzy, modelovanie a tvorba postupov pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť a dozimetriu
 • Výskum a vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum: matematické modelovanie, fyzika radiačnej ochrany, modelovanie priemyselných havárií
 • Tvorca systémov havarijnej odozvy
 • Modelovanie rádionuklidov v prostredí
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v oblasti činnosti: Jadrové zariadenia a zariadenia na nakladanie s jadrovým odpadom
 • Výpočty a analýzy inventára aktívnej zóny (vyhorenie paliva, vznik a premena štiepnych produktov, radiačné zdrojové členy)
 • Kvalifikácia zariadení JE – metodológia, modelovanie a výpočty radiačných parametrov pre kvalifikáciu zariadení JE
 • Inžinierstvo GIS – aplikácia a tvorba geografických informačných systémov
 • PSA Level 3 - výpočty, analýza a pravdepodobnostné hodnotenia dopadov havárií jadrových elektrární na ich okoli
 • Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
 • Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
 • Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
 • Softvérové inžinierstvo
 • Autor databázy zdrojových členov európskych jadrových elektrární pre havarijnú odozvu