Vývoj a aplikácia metód geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme.

 
Úlohy aktivít projektu:
  • vytvorenie inovatívneho high-tech pracoviska (inkubátora) pre vývoj a aplikáciu pokročilých geoinformatických metód diaľkového prieskumu Zeme.
  • implementácia pokročilých geoinformačných technológií
  • analýza dostupných zdrojov satelitných dát. Aplikácia metód kalibrácie dát. Vývoj a implementácia metodiky analýzy scén diaľkového prieskumu Zeme. Vývoj a aplikácia metód validácie.
  • automatizácia vytvorenej metodiky pre klasifikovanie plodín a pokrytia Zeme pomocou dát a technológií diaľkového prieskumu Zeme – vytvorenie softvérového nástroja.
 
Výsledky aktivít projektu:
  • Implementáciou špičkových technológií a metodológií dôjde k inovácii infraštruktúry pracoviska prijímateľa (ABmerit) a partnera (UKE SAV) a k vytvoreniu pracovných nástrojov, ktoré umožnia vývoj a aplikáciu nových metodológií a posilnenie inovatívneho high-tech malého podniku ABmerit;
  • vznikne high-tech geoinformatické pracovisko (inkubátor) v podmienkach ABmerit