Konferencie/semináre organizované ABmerit 

 

 

"Využitie paralelizácie procesov na modelovanie šírenia RA látok, 

aplikácia technológie diaľkového prieskumu Zeme a

niektoré aspekty odozvy na jadrové / radiačné havárie."
 
seminár organizovaný ABmerit, Trnava,
Ústavom krajinnej ekológie SAV
 
 

Dátum:                    1.-3. Apríl 2014

                                 predpokladaný začiatok 01.04. o 12:00, predpokladaný koniec 03.04. o 12:00

Miesto:                    Hotel Patria

                                 Štrbské Pleso, Slovensko

Info o ubytovaní: Účasť na seminári na základe pozvania.   

Program seminára:  program_seminar    

 

Cieľom je prezentovať prístupy a metódy, umožniť vzájomnú výmenu informácií a neformálnu diskusiu o vývoji, výskume a aplikáciách v oblasti odozvy na jadrové/radiačné havárie, výpočtov šírenia rádionuklidov, modelovania ionizujúceho žiarenia a v oblasti metód diaľkového prieskumu Zeme.

 

Témy seminára:

  • metódy DPZ: ukážka reálnej aplikácie v systéme pre výpočet radiačných dopadov;
  • kategorizácia zdrojových členov z hľadiska ich radiačných dopadov;
  • METEO a neodkladné ochranné opatrenia: dáta merané v lokalite / numerická predpoveď;
  • predikcia času, ktorý je k dispozícii na uskutočnenie neodkladných ochranných opatrení;
  • vplyv použitého disperzného modelu (PTM a LPM) na vypočítané radiačné dopady;
  • nové konverzné faktory pre odozvu TDS „na plote“;
  • simulátor radiačnej situácie pre ťažké havárie;
  • pravdepodobnostný prístup k výpočtu dopadov prevádzkových výpustí (IAEA/MODARIA);
  • ESTE Analyst: nástroj na off-line analýzu radiačných dopadov pre krízový štáb.