Informácie o výsledkoch verejných obstarávaní/obchodných súťaží a uzatvorené zmluvy

 
Oznámenie o výsledku súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na dodanie SW typu ArcGIS a uzatvorená zmluva:
  • podrobnejšie info o oznámení výsledku verejnej obchodnej súťaže nájdete na tomto mieste.
  • zverejnenie uzavretej zmluvy na dodanie SW typu ArcGIS nájdete na tomto mieste.
  • zverejnenie dodatku k zmluve na dodanie SW typu ArcGIS nájdete na tomto mieste.
 
Oznámenie o výsledku súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na dodanie SW typu ENVI a uzatvorená zmluva:
  • podrobnejšie info o oznámení výsledku verejnej obchodnej súťaže nájdete na tomto mieste.
  • zverejnenie uzavretej zmluvy na dodanie SW typu ENVI nájdete na tomto mieste.
  • zverejnenie dodatku k zmluve na dodanie SW typu ENVI nájdete na tomto mieste.