ABmerit - člen WPNEM (Working Party on Nuclear Emergency Matters), OECD

WPNEM - pracovná skupina OECD pre havarijné plánovanie spája špecializovaných odborníkov z technických podporých organizácií a štátnych úradov pre jadrovú bezpečnosť. Úlohou WPNEM je vylepšovanie systému pre odozvu na radiačné a jadrové havárie v členských štátoch OECD a zdieľanie poznatkov a skúseností.