Riešiteľský kolektív ABmerit

Ing. Peter Čarný

Mgr. Viera Fabová

Ing. Miroslav Chylý

Mgr. Monika Krpelanová 

Mgr. Ľudovít Lipták, PhD.

Ing. Mgr. Eva Fojcíková, PhD.

 

Tím ABmerit je postavený na skúsenosti a odborných schopnostiach výkonného manažéra a majiteľa a na vynikajúcich schopnostiach kolektívu mladých výskumných pracovníkov (inžinierov a jadrových fyzikov) do 35 rokov – v tíme sú jadroví inžinieri, jadroví fyzici, inžinierka GIS a SW inžinieri. Kompozícia tímu ABmerit vedie k mimoriadnej efektívnosti a schopnosti dosahovať vynikajúce výsledky v oblasti havarijnej pripravenosti a odozvy  na svetovej úrovni. Tím ABmerit je licencovaným užívateľom kódov Scale6/Origen, MCNP, SCDAP/ RELAP5, ArcGIS a ENVI.