Validácia modelov ESTE pre šírenie v mestskej zástavbe

 
Modely systému ESTE pre šírenie v mestskej zástavbe  (ESTE CBRN) sú validované a verifikované v prebiehajúcom projekte JRC Ispra (Spoločné výskumné centrum Európskej komisie) v rámci projektu UDINEE (2015-2016), informácie o projekte nie sú verejné.