Modelovanie a analýzy

  • EIA: Analýzy environmentálnych rizík pri možných haváriách a neštandardných stavoch, analýzy radiačného vplyvu bežnej prevádzky, analýzy zdrojového člena
  • MCNP (gamma and beta)
  • SCDAP/RELAP5
  • PC Cosyma
  • NRC Dose
  • Rascal
  • Microshield
  • ENVI
  • ArcGIS