Seminár 2011 - Smolenice

V dňoch 11. - 12. októbra 2011 sa uskutočnil Seminár: "Pokročilé metódy geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a pokročilé metódy paralelného počítačového modelovania so zameraním na ich využitie pri modelovaní šírenia rádioaktivity" organizovaný ABmerit, Trnava, Slovakia a  Ústavom krajinnej ekológie SAV (ÚKE SAV).
 
Miesto:  Kongresové centrum Smolenice             
               Zamocká č. 18, 919 04 Smolenice, Slovakia
               www.kcsmolenice.sav.sk
 
Registračný poplatok: zdarma
 
Cieľom seminára bolo prezentovať prístupy a metódy, umožniť vzájomnú výmenu informácií a neformálnu diskusiu o vývoji, výskume a aplikáciách v oblasti výpočtov šírenia rádionuklidov, modelovania ionizujúceho žiarenia a v oblasti metód diaľkového prieskumu Zeme. 
Diskusia a prezentácia výpočtov týkajúcich sa udalosti na JE Fukushima Dai-ichi.
 

ČASOVÝ PROGRAM SEMINÁRA, ZOZNAM NÁMETOV A PREDNÁŠOK nájdete na tomto mieste.